Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Willemstad Resort, versie 2020-02

Zakelijke en particuliere klanten

1. DEFINITIES 

1.1 Boeking: is de reservering of boeking voor kamers, accommodatie (s) en / of andere diensten en benodigdheden van het resort, online, per telefoon of e-mail of persoonlijk of via een derde. 

1.2. Contract: is de huur/ boekingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden (en alle andere voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de boeking), die hier een onlosmakelijk deel van uitmaken

1.3. Klant: de rechtspersoon of het partnerschap dat een overeenkomst met het resort is aangegaan en van overeenkomstige toepassing is op de natuurlijke persoon, gast, huurder, enz., iedereen die een contract is aangegaan met het resort. Gast: de natuurlijke persoon (personen) die recht heeft op een of meer diensten op basis van een overeenkomst met de klant. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van gast of klant, verwijst dit zowel naar gast als klant, tenzij uit de inhoud en implicatie van de clausule blijkt dat slechts één van de twee bedoeld kan zijn. 

1.4. Resort: betekent C&P Beheer Curacao NV., opererend onder de (handels) naam Willemstad Resort en haar dochterondernemingen, gevestigd in Curaçao, en de lokalen waarvoor de boeking is gemaakt, handelend, onder andere onder de volgende namen: 

1.5 Willemstad Resort,

Rembrandtstraat 8 + 67 Nst, 

Willemstad, Curaçao M: (005999) 521 3617 

E: info@willemstad-resort.com 

W: www.willemstad-resort.com 

2. TOEPASSINGSGEBIED EN RESERVERINGSBELEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verhuur van resortkamers, appartementen en voor accommodatiedoeleinden en alle andere diensten en benodigdheden die door het resort in dit kader voor de klant worden uitgevoerd, evenals alle aanbiedingen met betrekking tot het maken van dergelijke contracten. 

2.2. Alle boekingen via of gemaakt door een derde partij zijn ook gebonden aan deze algemene voorwaarden en ook door specifieke overeenkomsten tussen de derde partij en het resort. Deze algemene voorwaarden en de specifieke overeenkomsten worden aan de klant bekendgemaakt door de derde, via wie de klant de boeking voor het resort maakt, of door het resort zelf. 

2.3. Alle boekingen rechtstreeks via de websites van het resort (artikel 1.5 ), per telefoon of e-mail of persoonlijk op een van de locaties van het resort, zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden. 

2.4. Een boeking kan alleen worden gemaakt door personen met volledige rechtsbevoegdheid of rechtspersonen. 

2.5. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk met instemming van de betrokken partijen. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door partijen te worden getekend voor akkoord.

3. CONTRACT 

3.1 Wanneer de klant de nodige stappen heeft gezet om een ​​boeking te maken, is het contract van kracht wanneer het resort het verzoek van de klant accepteert. Aanvaarding wordt gesignaleerd via een boekings- en betalingsbevestiging van het resort, schriftelijk of elektronisch. 

3.2 Op het moment van boeken en / of bij het inchecken neemt het resort de creditcard- / betaalpasgegevens van de klant over en machtigt de klant het gebruik van deze kaart voor bedragen die aan het resort verschuldigd zijn. Het resort heeft ook het recht om een ​​aanbetaling van 50% of een aanbetaling te vragen op het moment van boeking. Geen enkele boeking wordt als bevestigd beschouwd en / of het contract wordt pas gesloten als de details en / of betaling / aanbetaling in deze algemene voorwaarden zijn verstrekt. 

3.3 De partijen bij het contract zijn het resort en de klant. Als de boeking niet door de klant zelf wordt gemaakt, maar in plaats daarvan door een derde, zijn de derde en de klant als gezamenlijke debiteuren tegenover het resort hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Desalniettemin verbindt de derde zich ertoe om aan de klant alle informatie te verstrekken die relevant is voor het contract, in het bijzonder deze algemene voorwaarden en de specifieke overeenkomsten die zijn gesloten tussen het resort en de derde. 

3.4 De huisregels van het resort maken ook deel uit van het contract en zijn verkrijgbaar bij het resort.

3.5 Het resort kan op elk moment en om welke reden dan ook weigeren een contract met een klant aan te gaan. Om haar moverende redenen.

4. DIENSTEN, KOSTEN EN BETALINGEN 

4.1 Het resort verbindt zich ertoe de door de klant gereserveerde kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te leveren. 

4.2 De klant stemt ermee in de overeengekomen of toepasselijke prijzen van het resort te betalen voor de huur van de kamer en eventuele extra diensten die zijn geboekt of gebruikt. 

4.3 Dit is ook van toepassing op alle diensten die door de klant rechtstreeks of via het resort worden besteld en die door derden worden uitgevoerd en door het resort worden uitbesteed. 

4.4 Verbruik water en elektra staat vermeld in de huurovereenkomst.

Particulier verhuur heeft 13% resort fee, zakelijk verhuur zal maandelijks achteraf berekend worden

4.5 Alle op de websites van het resort geadverteerde tarieven zijn exclusief maaltijden of andere diensten dan aangeboden en zijn exclusief toeristenbelasting, servicekosten, creditcardkosten (indien van toepassing), expliciet vermelde btw of andere belastingen en andere kosten van derden. 

4.6 Op bepaalde tarieven kunnen een minimale verblijfsduur, aanbetaling, annuleringskosten en andere voorwaarden van toepassing zijn. Zodra een tarief is geselecteerd, wordt het totaal van uw aangevraagde verblijf weergegeven in het reserveringsoverzicht of de factuur van het resort. Prijzen worden in USD of in de lokale valuta van het resort in rekening gebracht. 

4.7 Bij creditcardbetalingen wordt het totale bedrag  verhoogd met 6% aan kosten.

4.8 Het resort behoudt zich het recht voor om een ​​pre-autorisatie op uw creditcard uit te voeren na boeking en voor aankomst. Het resterende saldo van uw totale betaling moet bij aankomst worden betaald. 

4.9 Creditcardbetalingen zijn alleen mogelijk als de creditcard eigendom van de klant is en zijn of haar naam erop staat. De klant moet bij aankomst de creditcard en een geldig legitimatiebewijs tonen. Het resort kan om veiligheidsredenen en vereisten van de lokale banken een kopie van de creditcard maken. Tijdens het online of per telefoon of e-mail boeken, moet de klant een creditcardautorisatieformulier voor het resort invullen en ondertekenen en naar het resort verzenden (zie artikel 3.1, 4.14 en 4.15 voor bevestiging van de boeking ). 

4.10 Reserveringen (terug betaalbaar of niet-terug betaalbaar) kunnen niet worden gehandhaafd als de betaling niet of niet volledig kan worden voldaan op basis van de bovenstaande voorwaarden. Als de betaling niet is ontvangen of niet volledig is voldaan, behoudt het resort zich het recht voor om de reservering te annuleren of de openstaande betaling onmiddellijk bij aankomst te vorderen.

4.11 Bij een lang verblijf dient de klant een borgsom te betalen, deze borgsom zal de hoogte zijn van de maandprijs van de huur. Deze borg kan contant (US $ of ANG) of via een pre-autorisatie op uw creditcard worden betaald. Deze waarborgsom zal dienen voor de nakoming van de bepalingen van deze overeenkomst, alsmede voor het dekken van eventuele schade die het gehuurde door toedoen van huurder mocht hebben geleden.

4.12 Eveneens zal deze borgsom tot garantie dienen voor het voldoen van bij het einde van deze overeenkomst nog openstaande rekeningen van water en elektra vanaf de aanvang van deze overeenkomst. 

4.13 Wanneer huurder aan alle bepalingen van deze overeenkomst heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 1 maand na beëindiging van de overeenkomst terug worden betaald. Deze waarborgsom kan niet worden gebruikt als betaling van de (laatste) maand huur.  

4.14 Voor betalingen via overschrijving worden geen extra kosten in rekening gebracht. Met uitzondering van betalingen met een credit card, dan zijn wij genoodzaakt 6 % inrekening te brengen

4.15 In het geval van een niet-restitueerbare boeking, moet het totale bedrag van uw boeking inclusief 7% toeristenbelasting worden betaald binnen 48 uur na het maken van de reservering op een van de bankrekeningen van het resort of per creditcard + 6% (zie art. 4.7 of 4.14)

4.16 Voor bevestiging van de boeking en betaling moet de klant het resort een ontvangstbewijs van de betaling per e-mail sturen onmiddellijk na de overdracht. E: info@willemstad-resort.com. 

4.17 Tijdens uw verblijf berekent het resort systeem de incidentele kosten die dagelijks in rekening worden gebracht. Als de kosten van die incidentele kosten de autorisatie overschrijden die bij het inchecken is genomen, behoudt het resort zich het recht voor om een ​​onmiddellijke betaling van het openstaande bedrag of een andere afrekeningsmethode te vragen, en bij gebreke blijft het resort het recht de toegang van de klant te beperken naar de kamer. 

4.18 Alle uitstaande kosten moeten volledig worden betaald bij het uitchecken bij het resort. Als de openstaande kosten de autorisatie bij het inchecken niet overschrijden, wordt de autorisatie voor het niet-gebruikte bedrag vrijgegeven. We kunnen echter niet bepalen hoe lang het duurt voordat uw bank een dergelijke vrijgave heeft uitgevoerd. Als u meerdere nachten in het resort verblijft, kunnen we u vragen om tijdens uw verblijf vaker openstaande kosten te betalen. Het resort heeft het recht om de levering van diensten aan een gast op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen als de gast herhaaldelijk de huisregels overtreedt, of zich anderszins zo gedraagt ​​dat de orde en rust in het resort en/of de normaal functioneren van de plaats kan of is verstoord. In dat geval moet de gast het resort op eerste verzoek verlaten. Het resort kan dit recht alleen uitoefenen als de aard en de ernst van de inbreuken op de huisregels door de gast voldoende reden geven, naar de redelijke mening van het resort.

5. ANNULERINGSBELEID EN NO-SHOWS 

5.1. Het annuleringsbeleid is afhankelijk van het geboekte tarief. Raadpleeg de individuele volledige tariefbeschrijvingen die bij het boeken zijn gegeven. 

5.2 Tarieven gemarkeerd als “Restitutie” zijn kosteloos opzegbaar tot 14 dagen voor aankomst datum. Annulering binnen 14 dagen voor aankomst geld een 50% betaling,  voor annulering of no-show op dag van aankomst geld een 100% van de volledige boeking (totale periode) betaling. Dit is van toepassing als niet aan de bovengenoemde annuleringsvereisten wordt voldaan. Dit wordt in rekening gebracht op de creditcard die is verstrekt op het moment van boeking of wordt gefactureerd aan de gast in geval van betaling per bankoverschrijving. 

5.3 Annuleringen worden geaccepteerd als dit schriftelijk is gedaan en het resort de annulering ook schriftelijk heeft bevestigd. 

5.4 Als het resort de boeking moet annuleren, krijgt de klant het resterende huurbedrag als terugbetaling. Het resort heeft echter geen verdere aansprakelijkheid jegens de gast / klant als gevolg van een dergelijke annulering. Wanneer het resort het nodig acht, zal in ieder geval het resort zijn uiterste best doen en redelijke inspanningen leveren om te proberen een door het resort geannuleerde bevestigde boeking te verplaatsen naar een alternatieve locatie die vergelijkbaar is met die van het resort.

6. IN- EN UIT check VOORSCHRIFTEN 

6.1 In het belang van de veiligheid en om fraude te voorkomen, moeten gasten bij het inchecken hun identiteit bevestigen door hun identificatie en een geldige creditcard of bankpas te verstrekken, als de betaling via creditcard wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de kaarthouder. Als de gedeeltelijke of volledige betaling al met een creditcard is gedaan, maakt het resort een kopie van de creditcard waarmee de betaling is gedaan. Bovendien is het resort volgens de lokale wetgeving verplicht om het type identiteitsdocument van de klant, de naam van de klant, zijn/haar beroep, zijn/haar woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en aankomstdatum te registreren. Deze registers worden bewaard zolang de toepasselijke wetgeving dit vereist en kunnen worden vrijgegeven of ter inzage worden gegeven aan een politieagent of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving in verband met het voorkomen of onderzoeken van criminaliteit. De bovenstaande informatie kan worden gevraagd voor elk lid van uw partij en we behouden ons het recht voor om toegang te weigeren aan personen die de hierboven vermelde informatie niet kunnen verstrekken. 

6.2 Tenzij anders vermeld op de boekingsbevestiging, kunnen gasten op elk moment inchecken vanaf 11:00 uur. op de geplande aankomstdag. Alle kamers die op het moment van boeken zijn bevestigd met een creditcard / bankpas, worden tot 23.59 uur op de geplande aankomst dag bewaard, tenzij anders rechtstreeks met het resort is overeengekomen. Elke niet-bevestigde reservering wordt vastgehouden tot 16.00 uur. op de dag van aankomst waarop we het recht hebben de kamer opnieuw te verhuren, tenzij de gast het resort op de hoogte heeft gesteld van een late aankomst. 

6.3 Geboekte kamers zijn vanaf 11.00 uur beschikbaar voor de klant op de dag van aankomst. De klant heeft geen aanspraak op eerdere beschikbaarheid. Gasten die vóór 11.00 uur aankomen kunnen zo vroeg mogelijk naar hun kamer gaan, afhankelijk van beschikbaarheid. 

6.4 Op de dag van vertrek vraagt ​​het resort alle gasten / klanten om hun kamers uiterlijk om 11.00 uur te verlaten (tenzij een later vertrek wordt vermeld als onderdeel van uw boeking). Laat uitchecken na deze tijd kan worden aangevraagd op basis van beschikbaarheid op de dag van vertrek. Neem voor meer informatie contact op met het Front Office van het resort of raadpleeg de huisregels van het resort.

7. ONDERHOUD EN EVENEMENTEN IN RESORT 

7.1. Op bepaalde tijden moet het resort onderhoud uitvoeren aan gebouwen, kamers, enz. Of andere resortfaciliteiten kunnen onbeschikbaar worden vanwege onderhoud, ongunstige weersomstandigheden of andere redenen. Het resort probeert alle resortgasten op de hoogte te houden van deze omstandigheden, maar dit is wellicht niet altijd mogelijk. 

7.2 Ongemak als gevolg van stadslawaai en / of evenementen – van anderen – kan niet altijd worden voorkomen, maar het resort zal zijn uiterste best doen om gematigde geluiden of andere storingen te veroorzaken. 

7.3 De huurder verklaart het gehuurde te hebben aanvaard in goede staat van onderhoud. Indien huurder gebreken constateert dienen deze binnen 7 dagen na aanvang huur, schriftelijk aan verhuurder bekend worden gemaakt. De huurder zal het gehuurde bij het einde van de huur in gelijke staat als deze was bij aanvang van de huur, aan verhuurder opleveren. 

7.4. Partijen moeten gezamenlijk het gehuurde bij het einde van de huur en/of het gebruik inspecteren en overeenkomen op welke wijze de bij die inspectie eventuele nodig blijkend schilderwerk, reparaties en achterstallig onderhoud, voor zover die voor rekening van huurder zijn, zullen worden verricht.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GAST /KLANT 

De huurder, iedereen die hen vergezelt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is opgetreden en/of kan ontstaan ​​aan het resort en/of aan een derde als een direct of indirect gevolg van een niet-nakoming van verplichtingen (verwijtbaar tekortkoming) en/of onrechtmatige actie, inclusief het overtreden van de huisregels, gepleegd door de huurder en/of iemand die hen vergezelt, evenals voor alle schade veroorzaakt door een dier en/of een stof en/of een voorwerp dat in hun bezit is of die onder hun toezicht staat. Het resort behoudt zich het recht voor en de huurder machtigt het resort hierbij om zijn of haar creditcard of betaalpas te belasten voor eventuele schade die het resort oploopt, zoals beschreven in dit artikel.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET RESORT 

9.1 Het resort aanvaardt geen aansprakelijkheid en zal geen enkele vergoeding betalen wanneer de uitvoering van zijn verplichtingen wordt verhinderd of direct of indirect wordt beïnvloed door of als gevolg van overmacht of omstandigheden buiten zijn redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, overstroming, aardbeving, extreme ongunstige weersomstandigheden, natuurrampen, terroristische aanslagen, brand of falen van elektriciteit, gas, water of andere nutsvoorzieningen, machines, computers, voertuigen of een instorting van bouwconstructies. 

9.2 Het resort is niet verantwoordelijk voor het verlies of de schade aan eigendommen die in het resort zijn achtergelaten anders dan vereist onder de toepasselijke wetgeving. Het resort is niet aansprakelijk voor enig indirect gevolg of puur economisch verlies of enig verlies van winst, goodwill of gelegenheid (ongeacht of dit is veroorzaakt door de nalatigheid van het resort, zijn werknemers, aannemer of agenten of anderszins) dan wettelijk voorgeschreven. 

9.3 Het resort is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of andere schade aan de gasten / klanten of eigendommen van de gast / klant vanwege het gebruik van de resortkamer, inclusief, maar niet beperkt tot, gladde tegels, meubels en andere faciliteiten en eigenschappen van het resort die het resort heeft gemaakt beschikbaar voor gebruik door de huurder, zoals een terras of omdat – maar niet beperkt tot – de gladheid van objecten of vloeren na onderhoud, regen of reiniging. De huurder (niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart het resort volledig tegen elke claim, hoe ook genaamd, die een derde tegen het resort kan indienen, indien en voor zover deze claim heeft een verband in de ruimste zin met een resort dat moet worden verstrekt of dat door het resort is verstrekt onder de voorwaarden van een overeenkomst met de huurder of heeft enig verband met de accommodatie waar een dergelijke service werd verleend of moest worden geleverd.

9.4 Het resort is verzekerd tegen calamiteiten en aansprakelijkheden. De vergoeding van eventuele schade waarvoor het resort aansprakelijk is zal nimmer de hoogte van de verzekerde som te boven gaan.

10. WETGEVING EN JURISDICTIE 

De rechtbank van Curaçao is exclusief bevoegd om elk geschil in verband met het Contract te bepalen, inclusief geschillen met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen.

11. ANDERE BEPALINGEN 

11.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De wettelijke bepalingen zijn in alle andere opzichten van toepassing. Alle claims van de klant worden geblokkeerd nadat een jaar is verstreken vanaf het moment van ontstaan. 

11.2. Indien huurder nog aanmerkingen heeft op het contract dienen deze voor tekenen van het huurcontract, schriftelijk aan verhuurder bekend worden gemaakt. Na tekenen van het huurcontract is huurder akkoord met de voorwaarden. Met het tekenen van het huurcontract verklaart de huurder zich ondubbelzinnig akkoord met deze vigerende voorwaarden. 

12. WEBSITE 

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn gedaan om de juistheid van de informatie op de websites te waarborgen, aanvaardt het resort geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen en behoudt het zich het recht voor om alle op de websites vermelde regelingen zonder kennisgeving te wijzigen, te annuleren of te wijzigen. Houd er rekening mee dat in bepaalde omstandigheden generieke fotografische afbeeldingen zijn gebruikt om de algemene stijl van een bepaald product of resort weer te geven. De inhoud van de websites valt onder het copyright van Willemstad Resort en mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, verspreid of gewijzigd voor enig ander doel. Handelsmerken die op de websites worden gebruikt, zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Voor uw gemak worden hyperlinks naar websites van derden aangeboden. Het resort kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud of het gebruik van sites van derden.